Visszatérek Hozzátok, mert én azért továbbra is Fiume kormányzója maradok!- Jekelfalussy Zoltán utolsó szavai a tengerparton

Jekelfalussy Zoltán nem tervezte véglegesnek távozását Fiuméből 1918. október 29-én hajnalban- legalábbis ezt állítja a Dombóvári Hírlap 1921 nyarán folytatólagosan megjelent cikksorozat. A lap szerint az utolsó fiumei kormányzó a következőket mondta távozása előtt: " A körülmények úgy alakultak, hogy egyenlőre távoznom kell, de visszatérek hozzátok, mert én azért Fiume kormányzója maradok! "  E kijelentés valódisága esetén nyugodtan átértékelhetjük a magyar uralom utolsó képviselőjéről alkotott képünket. Az utókor ugyanis gyávának minősítette Jekelfalussyt amiatt, hogy titokban, éjszaka, családjával együtt megszökött Fiuméből és sorsára hagyott mintegy 6500 magyart. A vele szemben megnyilvánuló ellenszenv abban is megnyilvánult, hogy a két világháború között még működő Fiumei Magyar Kaszinó utólag kizárta tagjai sorából.

A kormányzó szándékait, az utolsó fiumei magyar napok történéseit is igyekszik megvilágítani a Dombóvári Hírlap.Részletesen ismerteti a horvát támadás után kialakult helyzetet, a Magyar Királyi Törvényház kifosztását és az osztrák-magyar katonák kétségbeesett erőfeszítéseit a helyzet rendezésére. A Kormányzói Palotában válságstáb ülésezett: A kormányzón kívül Istvanics tábornok, helyőrségparamcsnok, Dr. Vio fiumei polgármester és a Magyar Királyi Államrendőrség kapitánya arról tanácskozott, hogy milyen módon tudják megfékezni a vandalizmust és az erőszakot a városban. E tanács sürgős segítséget is kért a magyar kormánytól és a hadsereg főparancsnokától. Mindhiába. Az események gyorsan és a maguk brutális valóságában zajlottak. A Dombóvári Hírlap felidézi a legtragikusabb  pillanatot: 1918. október 29 -én , délután 3 és 4 óra között a horvát katonaság, a városi csőcselék támogatásával elfoglalta a Kormányzói Palotát. A magyar zászlót letépték és meg is taposták. Helyébe a horvát lobogót helyezték ki. Felszólították a hivatalokat  és üzleteket, hpgy a magyar címereket, zászlókat és feliratokat haladéktalanul távolítsák el, ellenkező esetben " a tömegszenvedély rombolásokban fog kirobbanni". A Dombóvári Hírlap így fogalmaz: " pár óra alatt összeomlott minden, amit a magyarság szívós, kitartó munkával Fiuméban évtizedeken át felépített".

Jekelfalussy kormányzó elmenekült. A szíve közepében azonban mindig bent maradt Fiume. Vissza akart térni. Nem az Ő hibája, hogy a történelem és a nagypolitika ezt nem tette lehetővé. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó azt  tervezte, hogy a revízió Fiuméra is kiterjed majd. Ekkora azonban már nem délszláv, hanem az olasz állam fennhatósága alatt volt a város és a tengermellék. Az olaszokkal pedig szövetségben voltunk. Az utolsó kormányzó soha nem térhetett vissza. Pedig csodálatos jelenet lett volna, amikor a meggyalázott, megtiport magyar zászlót személyesen tűzi ki, helyezi vissza  a Kormányzói Palotára. Amikor a tengerparton járunk és megállunk az épület előtt, gondoljunk erre nagyon erősen. Lehet, hogy  egyszer az álmaink  valóra válnak....

IFM

Forrás: Dombóvári Hírlap 1921.július 24. 4 .old.