Felbecsülhetetlen értékű, 113 éves füzetből ismerhetjük meg az egykori fiumei tisztviselőket

Egy csíkos borítójú táblás füzetet ajándékozott a Fiume Barátai Egyesületnek Tanay Krisztina Budapestről. Egy hagyatékból került elő a dokumentum és mivel Fiuméről szól, ezért kaptuk meg.  Az első, belső borítón olvashatjuk: Tipografia Commerciale Societa Anonima- Fiume.  A füzet a Tengerparti Magyar Királyi Állami Tisztviselők Egyesületének betürendes mutatója. Egy kéz klasszikus bejegyzéseit olvashatjuk, aki valószínűleg az egyesület adminisztrációjával volt megbízva. Az alapító tag: gróf Nákó Sándor fiumei magyar kormányzó, örökös tagok:  többek között- Fest Aladár királyi tanácsos, főgimnáziumi igazgató. Gál János kávé nagykereskedő, gróf Wickenburg István kormányzóhelyettes, valamint két jogi személy: a Fiumei Magyar Kör és a Fiumei Kereskedelmi Bank.

A tagok neve mellett szerepel az az intézmény is, amelyet képviselnek. Így a MÁV, a fiumei iskolák,bankok, a posta, a vámhivatal és egyes gyárak neveit olvashatjuk. A dátum  csaknem minden név mellett : 1909.IV.25. E mellett szerepel 2-3 vagy 5 K. Ez lehet az egyesületi tagdíj, vagy hozzájárulás korona értékben. A füzet segítségével rekonstruálhatjuk például a Fiumei Magyar Királyi Kormányzóság személyi állományát, hiszen a kormányzón és helyettesén kívül a miniszteri tanácsosok és fogalmazók neveit is tartalmazza.

A fiumei magyar jelenlét e becses dokumentuma további kutatást igényel és egy olyan kor mementója, amikor még Magyarországnak volt tengere. ( IFM)