Együttműködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Tudományegyetemmel

A tavasz folyamán együttműködési megállapodást kötöttünk  a Prof. Dr.Szécsi Gábor egyetemi tanár,  dékán vezette PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral. A megállapodás szakmai felelőse és a tervezet kidolgozója egyesületünk részéről Dr. Bali Lóránt alelnök, a Pannon Tudományegyetem docense volt. Őszintén reméljük, hogy a következő időszakban eredményesen együtt dolgozhatunk közös céljaink megvalósítása érdekében. Az együttműködés a következő területekre terjed ki:

- Fiumével kapcsolatos tudományos, kutatási eredmények közös disszeminációja fiatalok számára

- projekt alapú kutatási, oktatási tevékenységek közös megvalósítása, az együttműködést megalapozó kutatási irányokban 

- konferenciák, szemináriumok közös szervezése az élethosszig tartó tanulás jegyében népfőiskola jelleggel

- tudományos, ismeretterjesztő tematikus kiadványok kiadása, nyomtatott és elektronikus formában

- irodalmi, zenei, művészeti rendezvények megvalósításaban való kooperáció