Egy vitézi család a tengermelléken-egykor és most. Találkozás Ablonczyné Tiszay Ildikóval Pécsett

2020. március 4-én, szerdán a Fiume Barátai Egyesület elnöke, Inkei-Farkas Márton Pécsett találkozott Ablonczyné Tiszay Ildikó asszonnyal, egy jeles vitézi család leszármazottjával.Ildikó asszony a Kossuth rádió február 1-jén elhangzott, Fiuméről szóló műsorát hallgatta és elhatározta: felveszi a kapcsolatot velünk. A találkozás élő történelem óra volt: számos, gyönyorű képen elevenedett meg a Tiszay- Benczenleitner család története. Ez utóbbi család alapította Pécs első cukrászüzemét, a Király utca 35. szám alatt. Idősebb és ifjabb Tiszay Béla, a nagypapa és az édesapa is ludovikás tiszt volt. Ildikó nagypapája 1945-ben ezredesként, mint hadifogoly hunyt el Klagenfurtban, édesapja főhadnagyként hazajött.. Az 1950-es években a család mindenét elveszítette, az előrelátó nagymama révén mégis egy budapesti lakást sikerült vásárolni.. S aztán nagy sokára.. ifj. vitéz Tiszay Béla visszakapta rangját, sőt Für Lajos honvédelmi miniszter századossá léptette elő és 1993-ban a Vitézi Rend Visegrádon újra vitézzé avatta ( felhatalmazta a vitézi cím viselésére.)

Az ifjabb Tiszay Béla és leendő felesége, Ildikó szülei 1938-ban részt vettek egy lussingrandei ( ma: Veli  Lošinj) nyaraláson, amelyről készült fényképek hűen tükrözik az anyaország és az egykori magyar-horvát tengermellék kapcsolatát.

Ildikó is szeretne vitéz lenni- a családi hagyományok és a hiteles katonai okiratok alapján ennek nem lehet akadálya. Beszélgetésünk végén Inkei-Farkas Márton, a Vitézi Rend tagja át is nyújtott egy belépési nyilatkozatot Tiszay Ildikónak. Aztán  még elsétáltak a Király utca 35. szám alatti belső udvarhoz: az egykori Benczerleiter házhoz. Soha nem lehet elfeledni! ...

Ildikó asszony készül felvenni a kapcsolatot a Vitézi Rend Központi Törzsével...