Egy sötét éjszaka még sötétebb hajnala, avagy Jekelfalussy szelleme ma is kísért?

 

Ma 100 éve, 1918. október 28-ról 29-re virradó éjszakán hagyta el Jekelfalussy Zoltán magyar királyi kormányzó Fiumét, mégpedig elég szégyenletes módon, a Kormányzói Palota szeneskamráján keresztül - néhány emberével együtt.
Felültek a MÁV által biztosított különvonatra és " Arrivederci"!
Jekelfalussy állítólag távozása előtt telefonon egyeztetett Wekerle Sándor miniszterelnökkel, aki jóváhagyta a " menekülést".


A kormányzó 6500 magyart hagyott a városban, a bevonuló Jellasics ezred "jóindulatára" bízva őket. Egyben úgy adta át Fiumét a Zágrábi Nemzeti Tanácsnak, hogy nem volt rá magyar kormányzati felhatalmazása (csak a személyes menekülésére adtak engedélyt) A magyar zászló lekerült a Kormányzói Palotáról, a magyar történelmi címerükünket leverték.

 

Jekelfalussy Zoltán kormányzó 

Véget ért egy nagy és dicső korszak,: a Magyar Fiume korszaka. A Fiumei Magyar Kormányzóság pro forma még 1919-ig, mások szerint 1920-ig, a Trianoni Szerződésig fennállt: tényleges hatalom és magyar állami jelenlét nélkül.

Mondhatjuk, ez a történelem.

Jekelfalussy szelleme azonban ma is kísért! Abban a kormányzati gondolkodásban- s ez így volt a két világháború között is- hogy Fiume ugyan a miénk volt, 3 vármegyét adtunk érte, minden pénzünket beleöltük, de most önként és- mondanám "dalolva "- lemondunk róla, mások, idegenek javára. Nem küzdöttünk érte eléggé...
1921-ben Dr. Sebestyén Pál, volt törvényszéki jegyző a Külügyminisztérium megbízására megszervezte a Fiumei Magyar Konzulátust, azonban néhány év után Magyarország már meg akarta szüntetni. Ekkor interveniált az Olasz Királyság, kérve, hogy a magyar konzulátus maradhasson. Maradt is 1945-ig, Csíkszentmihályi Alfréd vezetésével.

S most, 2018-ban mi a helyzet? Ma sem kell Fiume nekünk. Túl messze van, a horvátokkal kellene egyeztetni, bonyolult, nem éri meg, nincs hozadéka- mondják. Kárpátalja, Erdély fontosabb.
Miközben nemhogy Magyar Főkonzulátus nincs Fiuméban - osztrák és olasz van- még egy rendes tiszteletbeli konzult sem tudunk, vagy akarunk kinevezni. Ehhez képest a szomszédos Opatijában Lengyel Konzulátus működik, mert egyszer ott nyaralt Jozef Pilsudski marsall, államférfi.
És mi van a Fiumei Magyar Házzal? Lesz-e valaha egy olyan integrált közösségi ház a Tengermelléken, amely amellett, hogy helyet ad a fiumei magyar kisebbségnek, kiállító termet, magyar éttermet, kávézót, hivatalos fordítót működtet?
Lehet, hogy megint az olaszok és fiumanók segítenek, mint a két világháború között? Igen. Össze kell fogni velük és megmutatni: mi, magyarok nem hagyjuk soha cserben Fiumét!!!

Inkei-Farkas Márton elnök, Fiume Barátai